The Vine of the Soul

Ayahuasca en de bevrijding van negatieve energieën

                                           

Voordat ik met ayahuasca-sjamanisme in aanraking kwam geloofde ik niet in het bestaan  van kwaadardige entiteiten, net als de meesten van jullie waarschijnlijk. Voor mij bestond dat allemaal niet. Wel geloofde ik in het bestaan van engelen, maar inmiddels weet ik dat als wit bestaat, dat zwart ook bestaat. Wat ik de afgelopen jaren vooral geleerd heb, is dat ayahuasca als één van de weinige medicijnplanten ter wereld bij uitstek geschikt is om mensen van demonische energieën te bevrijden. De plant heet niet voor niets ‘la purga’, wat ‘de reiniger’ betekent.

Inmiddels ben ik bij honderden ceremonies aanwezig geweest en heb ik talloze mensen zich zien bevrijden van dergelijke energieën. Dat kan op twee manieren: door middel van heftig overgeven na inname van de zeer bitter smakende ayahuasca-thee. Op deze wijze komt de negatieve energie vanzelf los uit het systeem. Maar als de entiteit te sterk is voor de deelnemer en deze zich diep in het systeem heeft vastgebeten, dan moet de sjamaan eraan te pas komen en de demon persoonlijk weghalen. De sjamaan doet dat meestal door middel van het wegzuigen van deze energie. Een gevaarlijk karwei overigens. Als de sjamaan één fout maakt, loopt hij het risico zelf bezeten te raken door de desbetreffende entiteit.

Mensen die een demonische energie bij zich dragen hebben dat meestal zelf totaal niet in de gaten. Ze hebben er echter wel veel last van, maar herkennen het niet als een energie van buitenaf. Ze ervaren deze energie als horend bij zichzelf. Mogelijke symptomen van bezetenheid zijn obsessieve gedachten, (zelf)destructief gedrag, agressie, vloeken, ernstig alcohol- en drugsmisbruik, perversiteiten. (het verlangen naar) seksueel misbruik en psychiatrische stoornissen. Maar ook zonder deze duidelijke kenmerken kan er sprake zijn van een demonische entiteit in gevallen van sommige ernstige ziekten.

Feit is dat negatieve entiteiten een verwoestende uitwerking kunnen hebben op de persoonlijkheid van een mens en hem tot de vreselijkste wandaden kunnen aanzetten.De vraag is natuurlijk waarom de één bezeten raakt en de ander niet. Demonen leven in een dimensie die zich net buiten onze dimensie van de vijf zintuigen bevindt, het lagere astraal van de vierde dimensie, een zeer negatief veld van bewustzijn dat in nauw contact staat met onze derde dimensie. Door angst, pijn, trauma en verdriet bij vooral jonge kinderen ontstaat er een gat in de aura waardoor demonen naar binnen kunnen komen. Deze demonen leven op negatieve emoties, daar voeden ze zich mee. Het zijn parasieten die een menselijk wezen als voedingsbodem gebruiken. Als de demon eenmaal op het trauma en de pijn zit, kan dat niet meer genezen en blijft het daar de rest van het leven zitten. En zo komt het dat volwassenen daar nog steeds mee rondlopen.  Het is een open wond waaraan de demon zich blijft voeden waardoor het slachtoffer voortdurend negatief wordt beïnvloed en waardoor je je nooit echt gelukkig kunt voelen. 

Niet alleen jonge kinderen, ook mensen die buitensporig veel alcohol- en drugs gebruiken zijn vaak zeer gevoelig voor demonische bezetenheid en is het de demon die de verslaving in stand houdt.  Iedere poging die de verslaafde doet om te stoppen, worden door de demon teniet gedaan. Dus wil zo iemand genezen, dan moet eerst de demon verwijderd worden.


Ik heb zelf een praktijk waarin ik mensen individueel of in een groep met ayahuasca behandel. Ik werk veel met trauma-genezingen en dat gaat ook altijd volgens hetzelfde principe. Eerst wordt de demon verwijderd en dan gaan we aan het trauma werken. Tijdens deze sessies werkt de aartsengel Michaël intensief met mij. Michaël is de personificatie van de zonne-energie die met zijn zwaard en schild alle kwaad en duisternis kan verslaan. Hij incorporeert in mijn lichaam, dat wil zeggen dat hij op bepaalde momenten in het ritueel zijn energie door mijn lichaam heen stuurt waardoor hij zijn genezingen kan geven.In principe doe ik zelf niks, ik ben een medium, een voertuig voor zijn energie en hij is het die de mensen bevrijdt. Ik heb zo hele mooie bevrijdingen mogen meemaken. Verlossing van demonen kan zowel individueel als in een ceremonie en het kan zowel met als zonder ayahuasca, afhankelijk van de ernst van de bezetenheid. Sommige demonen zijn veel gemakkelijker te verwijderen dan andere, maar het blijft altijd een gevaarlijke klus, want de meeste demonen zijn heel erg kwaadaardig en ik word zelf regelmatig bedreigd door hen of ze proberen me aan te vallen. Wat overigens nooit lukt, want ik word te goed beschermd door Michael en zijn engelen.

Waarom bestaan er demonen? Feit is dat demonen niet door Oorspronkelijke Schepper worden geschapen, maar door andere vormen van kwaadaardig bewustzijn die zich van de Bron van Eenheid hebben afgekeerd. Demonen dragen geen goddelijke kern in zich, zoals wij mensen allemaal wel hebben. Ze hebben geen ziel, een heel laag bewustzijn en zij kennen slechts één doel, namelijk haat, dood en verderf zaaien. De één veroorzaakt ziekte, de ander zet aan tot seksuele perversiteiten, een derde stimuleert moord en doodslag. Ja, fraai is het allemaal niet.

 Als een mens zich bevrijdt van dit lage, demonische bewustzijn,moet  het onmiddellijk worden vernietigd. Het keert niet meer terug in de cyclus van de planeet of de kosmos, omdat het geen enkel Goddelijk doel dient. Ze gaan dus niet terug naar de hel of naar de rijken van duisternis, zoals sommige sjamanen schijnen te denken. Dit proces van vernietiging gaat via de energie van de aarde. Het overblijfsel/ restant van de demonische energie moet (via het overgeefsel) over de aarde worden uitgegooid, dan kan het worden vernietigd. Om die reden is het heel belangrijk dat als mensen tijdens een ayahuasca-ceremonie moeten overgeven en zich zo van demonische energieën bevrijden dat dan na het ritueel het overgeefsel wordt uitgegooid over de aarde.

De aarde is het enige element dat deze energieën kan opnemen en transformeren, waardoor zij vernietigd kunnen worden. Als het  door de w.c. wordt gespoeld wat in het westen in veel ceremonies ook vaak gebeurd, dan komen deze kwaadaardige energieën in de waterreservoirs terecht en blijven zij circuleren in de cyclus van de aarde. Zij worden dan dus niet vernietigd en dat is natuurlijk wel erg jammer.

 Meer informatie over dit onderwerp op mijn Nederlandstalige website:www.ayahuasca-genezing.org onder het hoofdstuk
 De bevrijding van het Karmisch Lichaam. Ikraad iedereen aan om dat te lezen, want dat is de belangrijkste vormvan genezing die wij op dit moment kunnen aanbieden