The Vine of the Soul

DMT - de poort naar de spirituele werelden

Ondanks alle enorm positieve eigenschappen is ayahuasca in veel westerse landen niet legaal. Dat komt omdat het een hallucinogene stof bevat die DMT heet. Dat is een afkorting van Dimithyl Triptamine en dit is een stof die van nature al in het menselijk lichaam voorkomt en onder andere door de pijnappelklier wordt aangemaakt. Het is een lichaamseigen stof, een hormoon die onder bepaalde omstandigheden wordt aangemaakt en wat al sinds de oudheid een bekende manier is om tot Verlichting te komen. Omdat de autoriteiten dit jammer genoeg allemaal niet begrijpen is DMT op een lijst met hard drugs geplaatst en krijg je in veel westerse landen gevangenisstraf voor bezit en gebruik. 

Door middel van ayahuasca maak je DMT in grotere hoeveelheden aan en daardoor openen zich de poorten naar het Hogere Bewustzijn. De Amerikaanse psychiater Rick Strassman heeft dat aangetoond in zijn boek “The Spirt Molecule”. Voor dit onderzoek dat is uitgevoerd onder strikte voorwaarden in een Amerikaans ziekenhuis heeft hij een aantal vrijwillige proefpersonen DMT toegediend via injecties. Dus niet via de ayahuasca, alhoewel dat een natuurlijkere en veiligere manier is van innemen. De ervaringen van al die mensen na inname van DMT  zijn allemaal opgeschreven en geanalyseerd en hun verhalen vertonen heel veel gelijkenissen.

Ondanks individuele verschillen kwam het erop neer dat ze allemaal contact kregen met andere werkelijkheden, de spirituele werkelijkheden, en dat ze spraken over visioenen van God, engelen, demonen, buitenaardse wezens, andere dimensies, hemelse rijken. En veel van die proefpersonen waren helemaal niet spiritueel of gelovig voordat ze met dit experiment begonnen. Ze waren heel verbaasd over hun ervaringen onder invloed van DMT en deze ervaringen hebben wel hun leven veranderd. Want als je iets nooit ervaren hebt, is het natuurlijk erg gemakkelijk om te zeggen dat iets niet bestaat.

Maar als zo een ervaring eenmaal deel uitmaakt wat je bewustzijn, van je referentiekader, dan ga je heel veel zaken in een ander daglicht zien. Wat je eerst niet kon accepteren, omdat je het niet kon waarnemen, dat lukt nu ineens wel. En daarom zeggen ook de sjamanen die hier al hun hele leven meewerken dat DMT de poort naar de hogere dimensies opent, de poort naar het de Bron weer herstelt. En we ons op de manier kunnen bevrijden van de comateuze val uit het paradijs, het Dualiteitsbewustzijn waar we nu in verkeren.  

 
DMT in de Egyptische Oudheid

De kennis over de spirituele mogelijkheden van DMT stamt uit de vroege oudheid. In de Egyptische mysteriescholen studeerden ingewijden, wiens doel het was om Godsbewustzijn te realiseren, vierentwintig jaar om de twee hersenhelften te balanceren en te controleren. De rechterhersenhelft training was gericht op het beheersen van de emoties en de linker hersenhelft training was gericht op het bestuderen van de Heilige Geometrie en de logische kant van de Creatie. Na het beëindigen van deze intense training kregen zij een entheogeen middel toegediend (een combinatie van Peganuma Harmala en een DMT bevattende plant, waarschijnlijk Blauwe Lotus) en vervolgens werden zij geplaast in de sarcofaag die staat in De Koningskamer van de Grote Piramide. Deze piramide staat op een vortex van leylijnen waar de aarde contact maakt met de energieën van de sterren. De Koningskamer is zodanig gebouwd dat het de perfecte alchemistische kamer vormt.

Wanneer het lichaam in volledige duisternis verkeert en geen enkele vorm van licht meer ontvangt, begint de pijnappelklier die in het midden van ons brein ligt allerlei hormonen en neurobiologische signalen af te geven. Hoe langer men in het donker verkeert des te hogere staten van bewustzijn kunnen worden bereikt, wat samenhangt met de afgifte van hormonen in het brein. Na drie dagen wordt de pijnappelklier overspoeld door bepaalde neurotransmitters waardoor het volledige bewustzijn wordt Ontwaakt.

Op dat moment produceert het brein grote hoeveelheden DMT waardoor de ingewijde een bewustzijns-overstijgende ervaring kan hebben van Universele  Liefde en Godsbewustzijn. Ook kon de geïnitieerde reizen voorbij ruimte en tijd. Na drie dagen werd de sarcofaag geopend en waren de leerlingen klaar voor de wederopstanding en definitieve Eenwording met het Godsbewustzijn. Dat is wat wij nu de Verlichting noemen. 

In een aantal gnostische en esoterische kringen wordt geloofd dat dit de werkelijke dood en wederopstanding is geweest die Jezus heeft ondergaan. Dit heeft echter niet plaats gevonden in de Grote Piramide in Egypte maar in de Tempel van Solomo in Palestina. Ook deze was gebouwd op een zeer sterke vortex van leylijnen die de energie van de sterren aantrok.

(N.B. de plant Peganum Harmala schijnt ook veelvuldig gebruikt te zijn in de kloostergemeenschappen van de Essenen).