The Vine of the Soul

                                                  

De Bevrijding van het Karmisch Lichaam 

Onlangs hebben wij (ik samen met een groep van internationale genezers) een doorbraak bereikt in de bevrijding van het menselijke energiesysteem. Deze informatie hebben wij gekregen tijdens onze ayahuasca-reizen en in meditaties in de dagen erna. Het verklaarde aan ons de geheimen van het Bevrijden van het Karmisch Lichaam.  Ieder van ons kreeg een deel van deze informatie en gezamenlijk zijn we tot het volgende verhaal gekomen.

Wat wij het Karmisch Lichaam noemen wordt oa.door Eckhart Tolle en andere genezers het Emotionele Pijnlichaam genoemd. 

Negatieve emoties die je niet totaal onder ogen ziet en ziet zoals ze zijn op het moment dat ze bij je opkomen, lossen niet helemaal op. Ze laten een rest van pijn achter. De restanten van pijn die achterblijven bij elke sterke negatieve emotie die je niet volledig onder ogen ziet, aanvaardt en laat gaan, sluiten zich aaneen en vormen een energieveld dat in de cellen van je lichaam leeft. Het bestaat niet alleen uit pijn uit je jeugd, maar ook uit pijn die daar tijdens de adolecentie en volwassenheid aan is toegevoegd en waarvan een groot deel het product is van het ego. Het is de emotionele pijn die je onontkoombare metgezel is wanneer er een onwaar zelfbesef ten grondslag ligt aan je leven. Dit energieveld van oude, maar nog zeer levendige emoties dat in bijna ieder mens leeft is het pijnlichaam.

Het pijn lichaam is echter niet alleen individueel van aard. Het draagt ook iets mee van de pijn die ontelbaar velen gedurende de gehele geschiedenis van de mensheid, een geschiedenis van voortdurende stammenoorlogen, in slavernij voeren, plunderingen, verkrachting, marteling en andere vormen van geweld geleden hebben. Die pijn leeft nog steeds in de collectieve psyche van de mensheid en daar wordt dagelijks nieuwe pijn aan toegevoegd.

Elke nieuw geborene betreedt deze wereld met een emotioneel pijnlichaam. Bij sommigen is het zwaarder, dichter dan bij anderen. Een kind met slechs een licht pijnlichaam hoeft niet een ‘in spiritueel opzicht’ verder gevorderde man of vrouw te worden dan iemand met een dicht pijnlichaam. Juist het omgekeerde is vaak het geval. Mensen met een zwaar pijn lichaam hebben meestal meer kans om spiritueel te ontwaken dan mensen met een relatief licht pijnlichaam, Terwijl sommige mensen gevangen blijven in hun zware pijnlichaam, bereiken vele anderen een punt waar ze niet meer met hun ongelukkig-zijn kunnen leven, waardoor de motivatie om te ontwaken sterk wordt.

Het pijnlichaam is een semi-autonome energievorm die in de meeste mensen leeft, een uit emoties bestaande entiteit. Het heeft een eigen primitieve intelligentie, zoals van een slim dier, en zijn intelligentie is hoofdzakelijk gericht op overleving. Net als alle levensvormen moet het zich regelmatig voeden – nieuwe energie opnemen – en het voedsel dat het nodig heeft om de voorraden aan te vullen bestaat uit energie die overeenkomt met zijn eigen energie, dat wil zeggen, energie met een vergelijkbare frequentie. Voor het pijn lichaam is elke emotioneel pijnlijke ervaring bruikbaar voedsel. Daarom gedijt het zo goed op negatief denken en op drama in relaties. Het pijnlichaam is een verslaving aan ongelukkig zijn. 

De Oorspronkelijke Mens die tienduizenden jaren geleden tijdens het Gouden Tijdperk op de planeet Aarde leefde, had geen Karmisch Lichaam c.q. Pijnlichaam. . Het concept van Karma en de Reïncarnatie-cyclus bestonden toen nog niet. Wanneer de Oorspronkelijke Mens zijn lichaam verliet, (wij noemen dat nu dood gaan) , gingen zijn geest en zijn ziel terug naar de Goddelijke Bron om daar zijn ervaringen in het menselijk lichaam te delen.

Dit is allemaal veranderd toen krachten van het kwaad en de duisternis de atmosfeer van de Aarde binnentraden in de vorm van een aantal buitenaardse rassen die zich gingen bemoeien met de schepping van een mensenras. Er zijn een aantal buitenaardse rassen die een zeer kwalijke rol spelen in dit verhaal en die al duizenden jaren parasiteren op het menselijke leven. Zij hebben heel diep ingegrepen in de ontwikkeling van het menselijke ras in 3-D.  Dit zijn de Annunaki, de Syriers, en de Reptielen.   Zij hebben ongelofelijke veel schade binnen ons zonnestelsel teweeg gebracht. 

.Heel uitgebreide info over de Annunaki en de  Reptielen en hun duizenden jaren lange overheersing over de Aarde kun je lezen in alle boeken van David Icke. Zijn laatste boek:Het Fantoom Zelf (The Phantom Self) is onlangs in het Nederlands vertaald. David Icke geeft ook wereldwijd lezingen over dit onderwerp aan duizenden toehoorders en je kunt vele You Tube interviews met hem bekijken. www.davidicke.com 
Nederlanders die hier heel veel over schrijven en publiceren zijn o.a Martijn van Staveren www.buitenaardscontact.nl en Johan Oldenkamp  www.pateo.nl  die mij geinterviewd heeft op You Tube.

Het meest complete verhaal over de oorsprong van de mens  en de negatieve invloed van de diverse buitenaardse rassen kun je hier vinden: Dr. Neruda Interview 5  part 1 tot 12 

De Annunaki en Reptielen  zijn roofdierachtige wezens en altijd op zoek naar nieuwe jachtgebieden om te kunnen overleven. Ze staan op een technologisch peil dat veel verder gevorderd is dan die van ons, ze beschikken over supersnelle ruimteschepen, elektronische wapens die ons onbekend zijn en ze zijn ongelofelijk intelligent. Ze voelen zich superieur aan ons. Zij dragen geen Goddelijk Vonk in zich, ze hebben geen gevoelens en emoties en wat Liefde is, is hun onbekend.  Ieder wezen in het Universum heeft het Licht van Oorspronkelijke Schepper nodig om te kunnen bestaan. Deze Reptielen zouden dus eigenlijk niet kunnen bestaan ,want ze hebben zicht van het Licht van Oorspronkeljke Schepper afgekeerd. Om toch te kunnen blijven bestaan parasiteren ze op de mensheid die wel een Goddelijke Vonk in zich draagt.  Omdat het negatieve wezens zijn kunnen ze alleen leven van negatieve emoties en ladingen en daarom creeeren ze zoveel mogelijk trauma, haat, pijn en en ellende op deze Aarde. Op dit moment leven er hier bijna 7 miljard mensen in wanhoop, armoede, pijn en verdriet en dat creeert een enorme lading van negatieve energie waarop de hele wereld van kwaad en duisternis parasiteert. Dat dit tegen de wil van alle liefdevolle Goddelijke Wezens gebeurt is, mag duidelijk zijn. 

In de periode dat de Oorspronkelijke Mens in Liefde op Aarde leefde, waren wij onschuldig en wisten niet wat kwaad en duisternis was. De Annunki/Reptielen hebben de Infinite Beings van deze planeet overmeesterd en gevangen genomen en dat is gebeurd tegen onze Vrije Wil en tegen de Wil van de Oorspronkelijke Bron. Het allereerste wat zij deden toen ze de Aarde binnenvielen was een magnetisch veld (een energetische gevangenis)  creeeren van lage frequenties, waardoor de planeet Aarde via een Matrix van lage frequenties van de rest van het Universum werd afgesneden. Het Licht van Oorspronkelijke Bron kon niet meer door de band van lage frequenties heen dringen en de goedaardige buitenaardse beschavingen (van onder andere de  Pleiaden en Andromeda die regelmatig de Aarde bezochten konden daar ook niet meer door heen dringen). Wij werden in een soort van quarantiane geplaatst. Wij waren niet meer bereikbaar voor de rest van het Universum en wij konden ook na de dood niet meer ontsnappen, want er werd een reincarnatie-cyclus ingesteld, zodat zielen werden gedwongen steeds maar weer opnieuw in een lichaam te reincarneren.

Annunaki en Reptielen worden ook wel de Meester Genetici van het Universum genoemd, omdat zij alles weten en begrijpen van het DNA en de genen waarmee je leven kunt creëren. Een van de eerste dingen die zij deden toen zij hier op Aarde kwamen was het veranderen van het menselijk DNA door het met hun eigen DNA te vermengen. Zij deden dat met als doel om ons te kunnen manipuleren en controleren. Dat is ook de reden waarom ieder van ons het zgn. Reptielenbrein heeft in de hersenen, dat het meest primitieve deel van ons brein is dat alleen gericht is op overleven. Afbeeldingen van deze Genetische Manipulatie zijn gevonden op 5000 jaar oude Soemerische kleitabletten in Irak. Daarop is te zien hoe Slang achtige wezens vliegen met schotels en reageerbuis experimenten doen. 
Wat zij ook deden was het blokkeren van de 12-strengen DNA.  Op dit moment functioneren er nog maar 2 strengen van ons DNA en dat is net voldoende om te kunnen overleven. Het overige DNA dat is bedoeld voor de hogere energie functies, zoals telepathie, , communicatatie met andere buitenaardse beschavingen,  alle vormen van spiritualiteit,  mogelijkheden voor zelfgenezing, regeneratie van de cellen, innerlijk reizen via het multi-dimensionele Zelf zijn volledig afgesloten. , 

De Annunaki  hadden de menselijke wezens nodig om als slaven voor hen te werken en om energie van hen te roven. 
De menselijk wezens op Aarde en de wezens op de andere gevangen genomen planeten fungeren als energiebronnen voor het kwaad en duisternis. En natuurlijk kan het kwaad en de duisternis alleen maar leven van negatieve energie en daarom worden wij er toe aan gezet om zoveel mogelijk negatieve energie in de vorm van pijn en lijden te generen.

Op dit moment leven er 7 miljard mensen op deze Aarde die leven in een energie van angst, wanhoop, honger, oorlog, haat, verdriet, gebrek aan liefde, gebrek aan bewustzijn en gebrek aan vrije wil. Samen met elkaar creëren wij een enorme energiebel waar de wereld van het kwaad en duisternis op leeft. Zij voeden zich daarmee. Het maakt hen krachtig en onoverwinnelijk. Wij functioneren als niet anders dan hun accu’s of batterijen. En dat is allemaal gedaan tegen onze vrije wil en tegen de Wil van de Goddelijke Bron.

Toen de Annunaki en Reptielen ons eenmaal overheerst hadden en tot slaaf gemaakt en ons DNA hadden veranderd, wilden ze ons niet kwijt raken na onze dood. Voor hun inmenging op deze Aarde keerde de menselijke ziel direct terug naar de Goddelijke Bron. De Reptielen wilden dat proces tegenhouden en creëerden aldus de Reïncarnatie-cyclus. Zodat ze ons steeds weer opnieuw een leven konden geven, zonder mogelijkheid om daaruit de ontsnappen. De Reïncarnatie cyclus is een val, een gebed zonder end, zou ik willen zeggen. We werden gedwongen om terug te keren, leven na leven na leven. En al die levens voltrokken zich in pijn en ellende, zodat we zoveel mogelijk negatieve energie bleven produceren. Er zijn maar heel weinig menselijke wezens geweest die  in de afgelopen duizenden jaren uit de Reïncarnatie-cyclus hebben kunnen ontsnappen. Dat was alleen mogelijk door een proces van totale Verlichting en Bevrijding en dat is door de Annunaki/Reptielen nu niet bepaald gestimuleerd. De kennis daarover hebben ze geprobeerd zover mogelijk bij ons vandaan te houden.

Want natuurlijk hebben de Annunaki/Reptielen ons eindeloos gemanipuleerd en geïndoctrineerd. Ze maakten ons wijs dat zij Goddelijk waren en dat reïncarnatie goed voor ons was en ons verder zou helpen. Ze zeiden dat de Reïncarnatie cyclus belangrijke lessen voor ons betekenden, maar de Waarheid is, is dat de Reïncarnatie-cyclus alleen goed is voor hen.. 
En aldus zijn het de Annunaki/Reptielen geweest die een Karmisch Lichaam in ons energiesysteem hebben geplaatst. Een energetisch Lichaam dat ons voor eeuwig bond aan al onze vorige levens, onze voorouderlijke lijnen, ons karma, onze eeuwige schulden die ingelost moesten worden. Het Karmisch Lichaam draagt alle informatie over onze vorige levens met alle trauma’s, pijn en lijden en het draagt alle verbindingen met je voorouderlijke lijnen met al hun trauma’s, ziekten, pijn en lijden. En het draagt alle demonische energieën die zich aan al dat lijden hebben vastgehecht. Het is het Karmisch Lichaam dat ons in de 3 e dimensie gevangen houdt  met geen mogelijkheid tot ontsnapping.

Robert Morning Sky, een sjamaan en genezer van de Apache Indianen, die veel contact met buitenaardsen heeft, spreekt over het zielen regeneratie centrum waarbij de zielen worden gevangen in de reincarnatie-cyclus, zodat zij de entiteiten kunnen blijven dienen die de Aarde controleren, domineren en manipuleren. 


http://in5d.com/this-is-how-the-anunnaki-took-control-of-humanity/   en ook zijn website is heel interessant  www.robertmorningsky.com) 

En hier  een ander artikel dat dit verhaal van ons volledig ondersteunt:

http://www.wanttoknow.nl/?s=Een+vangnet+voor+gestorven+zielen


Wij (ikzelf en een groep van internationale genezers die regelmatig bij mijn ayahuasca-ceremonies aanwezig zijn) kregen langzaam maar zeker in de gaten dat we eigenlijk altijd bezig waren met het genezen van het Karmisch Lichaam of Pijnlichaam. We begonnen ons te realiseren dat dit een never ending story was, want zodra het ene issue was genezen, kwam het volgende al weer op, was het niet vanuit dit leven, dan wel vanuit een vorige leven of vanuit een voorouderlijke lijn. We werden er moedeloos van. Vooral ikzelf kon erop een gegeven moment niet meer tegenop boksen. De individuele ayahuasca sessies waarin ik niets anders deed dan mensen bevrijden van hele zware en grote hoeveelheden demonen trok zo een wissel op me, dat ik ermee wilde stoppen.

Gelukkig kwam toen de doorbraak en liet de Bron van EENheid ons een nieuwe manier van genezing zien, namelijk het verwijderen van het Karmisch Lichaam in een keer. Met zeven slagen  op het hoofd van de cliënt wordt het Karmisch Lichaam uit het energiesysteem verwijderd,. Tijdens dit proces komen er zeven demonen los die het Karmisch Lichaam op zijn plaats hielden. De genezer moet de capaciteiten hebben om deze demonen te kunnen verwijderen. Het feit dat er demonen bij betrokken zijn om het Karmisch Lichaam op zijn plaats te houden bewijst dat het Karmisch Lichaam nooit een creatie van de Bron van EENheid is geweest. Wij weten nu dat het de Reptielenkoning Anu is geweest, de leider van de Annunaki, die het hele concept van de dualiteit heeft gecreeerd. En zolang je bewustzijn daar op aangesloten is,blijf je heen en weer gaan tussen licht en donker, goed en kwaad, liefde en haat, vrede en oorlog, God (of Christus) en Satan etc. Het is daarom van uitermate belang dat je dat spel doorziet en je  de contracten die je vasthouden in de dualiteit verbreekt. Daarn kun je worden aangesloten op de Bron van EENheid, waar geen Licht en geen Donker is , maar alles vibreert in een Exatisch EEN zijn. Wij werken vanuit deze energie zowel in groep ceremonies als in individuele behandelingen en kunnen jou daar ook op aansluiten als je Karmisch Lichaam verwijderd is.   


Na de Verwijdering van het Karmisch Lichaam sluiten we het  Reptielenoog dat zich aan de rechterkant van ons brein bevindt. Dit is een instrument van de Reptielen om ons energiesysteem constant in de gaten te houden.het is eigenlijk een soort van camera die meekijkt in het energie-systeem. 
 Het wacht op momenten van pijn, lijden en trauma, zodat demonen het energiesysteem kunnen binnendringen.

 Wat wij hebben ervaren sinds de Bevrijding van ons Karmisch Lichaam is ongelofelijk. We werden veel vrijer en we voelden de  Divine Presence veel sterker in ons leven. Veel demonische aanhechtingen verdwenen en trauma’s, pijn, depressie, angst, woede, zorgen verdwenen snel daarna. Het heeft ons leven volledig veranderd. We zijn nog steeds de nieuw verworven vrijheid aan het vieren. We hebben inmiddels ook al een flink aantal andere mensen bevrijdt en enkele van hen hebben hun belevenissen beschreven aan het einde van dit artikel. 


Wat wij het Karmisch Lichaam noemen wordt door o.a Ekhard Tolle en andere genezers het Pijnlichaam genoemd. Hier geef ik een aantal links waarin wordt uitgelegd hoe het emotionele pijnlichaam werkt.

https://judithsblogjes.wordpress.com/2013/04/08/verslaafd-aan-ongelukkig-zijn-het-pijnlichaam/

http://www.arendlandman.nl/2011/08/het-pijnlichaam-van-de-mens-en-verslaving-aan-ongelukkig-zijn-volgens-eckhart-tolle-identificatie-met-pijnlichaam-doorbreken-met-tegenwoordigheid.


Als laatste wil ik nog wat meer achtergrond info geven over de programmeringen van de Matrix en de methode Infinite Healing die wij daarvoor ontwikkeld hebben en die iedereen thuis kan beoefenen om de pijnappelklier te deprogrammeren.  Eerst citeer ik een alinea uit artikel uit 2012 over de Matrix die ook wel de Sluier wordt genoemd:

 “De Archonten/Reptielen hebben controle over de hele planeet door middel van een technologie die nu bekend staat als de Matrix oftewel De Sluier. Dat is een elektromagnetisch hekwerk rond het lagere astrale en met name het etherische rijk van de Aarde. Vanaf het oppervlak van de planeet strekt deze kooi van elektromagnetische lage frequenties zich aan beiden zijden 11,8 kilometer uit waardoor het Goddelijk Licht de Aarde voor het grootste deel niet kan bereiken. Dit elektromagnetisch veld vormt onze gevangenis. Een gevangenis die je niet kunt zien, niet kunt horen, niet kunt ruiken, voelen of aanraken, maar die een gevangenis voor ons bewustzijn is. En via deze techniek wordt de mensheid in de reïncarnatiecyclus oftewel het recyclingproces gehouden.   zie verder  http://www.niburu.nl/de-sluier/


Deze Sluier (Matrix) wordt bestuurd vanuit de Ruimte door niet fysieke Reptielen en biedt de mogelijkheid om de menselijke bevolking te programmeren of her programmeren. Tijdens een van mijn ayahuasca reizen heb ik mogen zien hoe dit in zijn werk gaat en het is van de meest angstaanjagende beelden geweest die ik ooit gezien heb. Ik zag een aantal Reptielachtige figuren op een groot ruimteschip staan. Ze bestuurden apparatuur die een soort laser stralen bevatten die wij op Aarde nog niet kennen. Ze stuurden die lage frequenties in een constante stroom over de planeet Aarde heen. In die lage frequenties waren allemaal woorden geprogrammeerd zoals moord, geweld, oorlog, haat, verkrachting, incest, depressie, wanhoop, armoede en dergelijke die rechtstreeks via onze pijnappelklier in ons bewustzijn geprogrammeerd worden. Dit zijn dezelfde programmeringen die ook door de media en de televisie worden uitgezonden. 85 % van de programma’s en films op televisie gaat over geweld, moord, doodslag en seks zonder liefde. Hoe meer we ons bewustzijn daarmee voeden, hoe meer het kwaad en de duisternis zich aan ons kunnen voeden. Iedere moord en iedere verkrachting versterkt de invloed van Satan op deze planeet.  En het bewustzijn van de massa is zo laag dat ze zich avond na avond vrijwillig laat brainwashen door het alziend oog dat televisie wordt genoemd.  Gelukkig bestaan er ook mensen die de tv afgezet hebben en die dagelijks de techniek beoefenen die wij tijdens de behandeling van De Bevrijding van het Karmisch Lichaam leren om jezelf te deprogrammeren.
  Dit is de methode Infinite Healing: een methode die je heel eenvoudig thuis kunt beoefenen en waarmee je de pijnappelklier van allerlei negatieve emoties en overtuigingen kunt deprogrammeren. En die heel erg goede resultaten geeft.  

Het valt aan een buitenstaander moeilijk uit te leggen hoe ongelofelijk veel tegenwerking wij hebben gekregen van de wereld van het kwaad en de duisternis om deze healing methode  gemanifesteerd te krijgen. In de weken waarin wij langzaam maar zeker in bovenstaande technieken werden ingewijd is er een ware oorlog uitgebroken. Wij zijn op alle mogelijke manieren emotioneel, mentaal en spiritueel aangevallen. Gedurende aan aantal weken zijn leven en werken mij vrijwel onmogelijk gemaakt en was ik af en toe de wanhoop nabij. Als genezeres ben ik heel sensitief voor deze negatieve energieën en ik ben ook helderhorend. Wanneer er dag en nacht teksten worden geroepen zoals: “’we vermoorden jou, je man en je hond”  of je aan een stuk door hoort “dood aan de hoer” dan word je ook niet blij. Ook de andere genezers met wie ik samenwerk hebben ongelofelijke beproevingen moeten doorstaan. Omdat ik dit verhaal niet nog langer wil maken, zal ik jullie dat besparen. Het bewijst echter wel dat deze methode kennelijk bijzonder effectief is en een bedreiging vormt voor de Reptielen overheersing. Tja, want als je iets aanbiedt wat toch niet werkt, zullen zij geen moeite doen om het tegen te houden.


In verband met grote drukte en belangstelling gaan we momenteel als volgt te werk:

Het Verwijderen van het Karmisch Lichaam is de allerbelangrijkste behandeling. Het eventueel  Sluiten van de chakra's komt pas op de  tweede plaats en is minder belangrijk.   Deze laatste behandeling kan je leven gemakkelijker maken, maar het Karmisch Lichaam verwijderen is echt essentieel, omdat je daarmee uit de reincarnatie cyclus wordt verlost. En je een zender en ontvanger aangesloten op de Bron van EENheid wordt.Veel mensen kiezen ervoor om hun chakra's niet te sluiten en dat is ook helemaal O.K. De methode Infinite Healing leren we je ook altijd tijdens alle behandelingen, omdat het heel belangrijk is omje negatieve emoties te deprogrammeren. 


Stuur ajb een mail naar divine.juice@yahoo.com voor mogelijkheden om behandeld te worden. Dit kan zowel met als zonder ayahuasca. 


Meer lezen over dit onderwerp:


In het hoofdstuk over Vals Licht op deze website noem ik een hele reeks schrijvers en wetenschappers die heel veel bewijsmateriaal hebben voor het bestaan van buitenaardse bezetting op deze planeet. Ik verwijs graag daarnaar als je naar wetenschapelijk bewijs zoekt.


Over het vrij worden van de dualiteit is het volgende artikel zeer interessant; 
Why I am no longer a Lightworker van Cameron Day. Hij is een van de drijvende krachten achter de website www.in5d.com  (betekent leven vanuit de 5e dimensie)  
http://in5d.com/why-i-am-no-longer-a-lightworker/