The Vine of the Soul

                                                         VERLICHTING

Oneness of Verlichting is alleen te begrijpen als je het zelf ervaren hebt. Toch ik zal hier een poging doen om het proces te beschrijven. Het is mogelijk om met behulp van ayahuasca en andere meditatie technieken in een staat van permanent Ontwaken en zelfs Verlichting te komen. Dit heb ik zelf mogen ervaren.

Wat betekent Verlichting en waarom is dat noodzakelijk?
Het menselijk bewustzijn leeft in afgescheidenheid van zijn Oorsprong: het Goddelijk Licht. Dit proces wordt ook wel de val uit het Paradijs genoemd en dat is het letterlijk geweest. Een val uit de Eenheid van Licht en Liefde. Volgens mijn informatie zijn we dat proces uit vrije wil aangegaan met als doel ervaringen op te doen in een staat van afgescheiden zijn. Het doel was om weer terug te keren naar de Eenheid, maar dat is tot op heden helaas nooit gebeurd. Ja, voor een groepje individuen, maar in ieder geval niet voor de massa.

In plaats daarvan zijn we in de reïncarnatie cyclus verstrikt geraakt, zonder daar erg veel mee ook te schieten. Leven na leven na leven trekt aan ons voorbij zonder dat we teruggekeerd zijn in de Eenheid. Omdat ieder mens in het aller diepste van zijn wezen verlangt om weer terug te keren in de Eenheid, voelen de meeste mensen zich onvervuld. Zij kijken echter niet naar binnen, maar zoeken vervulling in de buitenwereld. Veel mensen zoeken die bevrediging in veel geld verdienen en te hard werken, roken, drinken, druggebruik, seks of eten. Een minderheid van de mensen zoekt het in spiritualiteit en bewustzijnsverruiming.

Omdat de mensheid in afgescheidenheid leeft is zij ook kwetsbaar geworden voor het kwaad en de duisternis. Ik wil hier in dit artikel niet verder op ingaan, maar het is wel een enorm probleem. Wat ik heel duidelijk wil stellen is: zonder terugkeer naar de Goddelijke Eenheid, komt er nooit een einde aan het menselijke lijden. We zijn uit vrije wil vertrokken en we zullen ook uit vrije wil moeten terugkeren naar onze Goddelijke Oorsprong.

Onlangs ben zelf ik in een staat van totale Eenheid (Oneness) gekomen. Toen ben ik volledig Een geworden met het Goddelijk Licht met behulp van mijn plant-medicijn ayahuasca. Ik heb toen mogen ervaren wat het betekent om de afgescheidenheid van het menselijk bewustzijn te overstijgen. En dat dat een proces is wat nogal gecompliceerd is. Daarom vertel ik het hier om te beschrijven hoe zo een proces in zijn werk gaat.

Het eerste wat er gebeurde nadat ik ayahuasca had gedronken was dat er gigantisch fel wit Licht van linksboven over me begon te schijnen. Het begon links maar even later omvatte het mijn hele wezen. De kleuren en patronen die de ayahuasca normaal gesproken geeft en die ik heel goed ken, veranderden volledig in de meest prachtige kleuren die ik nog nooit eerder had gezien. Een innerlijke stem of innerlijk weten vertelde dat ik nu volledig Een werd met het Goddelijk Licht en dat alles wat nog duister of donker in mij was nu volledig Een werd met het Licht. Tot mijnverbazing gingen er allemaal kastdeuren open en daar stapte allerlei figuren uit en gingen het Licht in. Dit waren al mijn vorige levens zo werd mij verteld. Al die vorige incarnaties die moesten nu ook in het Licht komen. Ik ben het eindpunt van al die incarnaties en ik heb de terugkeer naar het Licht, naar het Paradijs bereikt. Dat betekent ook dat ik nooit meer hoef te incarneren en dat ik uit de reïncarnatie cyclus ben verlost.

Ik bleef Goddelijk Licht en prachtige kleuren zien en ondertussen werd er gewerkt aan mijn DNA. Er werd mij verteld dat het reptielen DNA wat wij allemaal in ons hebben moest worden getransformeerd naar Licht. Daar werd een tijdje aan gesleuteld zal ik maar zeggen. Vervolgens ging de transformatie verder en werd er gewerkt aan mijn brein.

Het brein bestaat uit twee hersenhelften die gescheiden zijn van elkaar. Daar loopt een scheidslijn tussen die er niet hoort te zijn. Daar werd een geheel van gemaakt in de vorm van een operatie. Ja, ik kan het niet anders uitleggen. Ik zag medische instrumenten die bezig waren om de twee hersenhelften aan elkaar te zetten. Het was voor mij een enorme openbaring, ik viel van de ene verbazing in de andere.

Toen dat klaar was, toen zag ik de Matrix over de wereld liggen, als een soort ruitpatroon. De Matrix is de golflente van lage frequenties die het menselijk bewustzijn gevangen houdt. Deze matrix is gecreëerd door de wereld van het kwaad en de duisternis en wordt ook door hen in stand gehouden. Ik zag dat ieder mens aan de armen geboeid aan deze Matrix vast ligt. Ik voelde een harde ruk aan mijn armen en ik zag dat ik los was van de Matrix. Dat werd toen ook tegen mij gezegd. Dat ik bevrijd ben uit de matrix, maar dat ik zolang als ik leef nog wel binnen de matrix zal moeten functioneren. Daar is geen ontkomen aan. Want ook al zijn we volledig bevrijd, we zullen het spel van de valse matrix nog wel moeten spelen, zolang we in het lichaam zijn. Geld verdienen, huur en belasting betalen, je aan de regels van de matrix houden. Maar tegelijkertijd zoveel mogelijk mensen proberen te helpen om zich ook te bevrijden. Want wat ik kan, kunnen jullie ook.

Wat deze Verlichtende ervaringen en de Eenheids Realisatie waard zijn, zal nog moeten blijken. Zolang het leven voortgaat, zijn er talloze situaties waarin maar moet blijken hoe het zit. Als de Realisatie stabiel en volledig blijkt te zijn, kan van Verlichting worden gesproken.

Het Ik-zelf heeft echter allerlei aspecten of niveaus. De realisatie van het Hoogste Zelf, hoeft niet te betekenen dat het zelf op alle niveaus non-duaal is. De Goddelijke Opening is wel definitief, maar vindt niet altijd direct op alle niveaus volledig plaats. Denk maar aan de diverse chakra-energieën, die bij degenen die als verlicht te boek staan of stonden niet altijd zuiver zijn. Eenheids Bewustzijn heeft verschillende mogelijkheden. Er zijn verschillen bij ‘mensen’ die te boek staan als Verlicht. Die verschillen zitten niet alleen in het karakter, dat zich min of meer voortzet zolang als zij leven. Deze verschillen zitten vooral in de mate waarin alle niveaus zijn gezuiverd, dat wil zeggen, in de mate waarin de non-dualiteit werkelijkheid is geworden op alle terreinen, in alle aspecten van iemands wezen.. Als dat volledig en definitief zo is, kan van Verlichting worden gesproken.

Over mijn eigen situatie kan ik zeggen dat ik tijdens de ayahuasca permanent en volledig in Oneness ben en vanuit die staat mensen kan ik mensen helpen om te genezen en zich te bevrijden. In het dagelijks leven schommel ik heen en weer tussen periodes van Verlichting en weer terugvallen in het normale Zelf met alle identificaties die daarbij horen. Over het geheel ben ik wel veel rustiger, stabieler en gelukkiger geworden met veel minder gehechtheden dan voorheen.