The Vine of the Soul
Ik publiceer regelmatig artikelen in spirituele tijdschriften, zoals Paravisie, Frontier en Spiegelbeeld. Dit is mijn meest recente artikel dat in Spiegelbeeld is verschenen.

 Zie voor interviews de You Tube interviews in het Engelstalige gedeelte van de website. Er is ook een Nederlandstalig interview bij.Transformeer de matrix van duisternis naar 

de matrix van Liefde

Om een einde te maken aan het conflict tussen Licht en duisternis dat al eeuwenlang deze planeet beheerst moeten we de duisternis verslaan met het enige wapen dat zij niet heeft. En dat is liefde en compassie. De duisternis bestrijden op zijn eigen niveau gaat ons niet helpen, want zij is daarin vele malen sterker dan wij en het is een garantie voor mislukking.  Maar als je je lagere emoties kunt omzetten naar onvoorwaardelijke liefde kun je een magnetisch veld van onvoorwaardelijke liefde creëren. Vervolgens kun je daarmee een grid creëren van iedere grootte die je wenst. Om een planetair veld van liefde te creëren is slechts 1% van de totale bevolking nodig die dat constant voedt en in stand houdt. Als dit planetaire veld eenmaal gecreëerd is en je blijft het voeden, dan kun je uiteindelijk ieder laag vibrerend veld van frequenties daarin laten oplossen en laten verdwijnen. En daarmee kan de energetische gevangenis waarin wij zijn geplaatst doorbroken worden, we kunnen onze realiteit veranderen en onze vrijheid als lichtwezens terugkrijgen. Dan is het spel over.

Wij, als menselijk ras, hebben het einde bereikt van het spel tussen licht en duisternis dat al zo lang op deze planeet heerst. De codes voor compassie zitten verborgen in ons DNA en nu worden ons de hogere dimensionele gereedschappen aangereikt om compassie te bereiken waardoor we weer kunnen integreren met de Goddelijke Bron.
Naarmate we onze pijn en trauma’s gaan genezen en we door de nieuwe lichtfrequenties, die nu over de Aarde worden uitgezaaid, meer Licht in ons bewustzijn kunnen toelaten, kan ook het DNA zich gaan herstellen naar zijn oorspronkelijke vorm. Wanneer het DNA zich herstelt kunnen we gebruik gaan maken van een groter potentieel en kunnen we de beschikking krijgen over een volledig emotioneel lichaam. En in een volledig ontwikkeld emotioneel lichaam bevindt zich het meest krachtige gereedschap van onze hele creatie, namelijk het vermogen om liefde en compassie te voelen. Liefde bevat de hoogste frequentie van alle creatie en maakt het mogelijk om nieuwe realiteiten te creëren of bestaande realiteiten te veranderen. En dan is het mogelijk om laag energetische emoties, zoals haat, woede, angst, verdriet, verbittering en schaamte om te zetten naar liefde, compassie en vergeving.

Dit proces vind plaats in de thymus, die onze lichamelijke weerstand en vitaliteit regelt en die ook wel het hogere hartcentrum wordt genoemd. Het is de thymus die de energieën van lage frequenties transmuteert naar een hogere frequentie. In dit hogere hartcentrum vind het mysterie van de heilige graal plaats, namelijk het omzetten van negatieve energieën in hogere liefdevolle vibraties. Want dit is waar het allemaal om gaat op dit moment van onze menselijke evolutie; dat we deze omslag gaan maken.
Als je denkt aan het hogere hartcentrum stel je dan een roze hartvormig roze kristal voor dat ligt net boven je hart en onder je borstbeen. Het elimineert lagere etherische energie en zet dat om naar hogere frequenties die als magenta roze licht naar je terugkeren. Magenta roze is de kleur van Goddelijke liefde. En als je dit iedere dag doet, zal je merken dat je steeds lichter en rustiger en gelukkiger door het leven stapt en dat je je dagelijkse realiteit kan veranderen. Want je kunt naar iedere situatie die je pijn, problemen of moeilijkheden geeft een wolk van roze  magenta licht sturen en dan zal je merken dat deze situatie zich gemakkelijk oplost. De matrix van Liefde heeft namelijk veel meer kracht dan de matrix van duisternis en die leg je als het ware over de matrix van duisternis heen. Onderaan dit artikel vind je daarvoor twee oefeningen.

De kosmische deuren die geopend zijn op 21 December 2012 hebben ertoe geleid dat de planeet Aarde en al haar levensvormen zijn teruggekeerd naar de status van Ascension Able wat betekent dat onze planeet weer een planeet met mogelijkheden voor Ascensie is geworden. Het Licht dat de Aarde vanaf dat moment ontvangt, maakt het mogelijk dat er meer energie vanuit de Bron beschikbaar is, zodat iedere levensvorm die wil genezen en ontwaken die mogelijkheden ook heeft. Bovengenoemd proces wordt een Goddelijke Interventie genoemd. Het komt erop neer dat het menselijk bewustzijn zo vol is met lagere emoties en vibraties dat we daar op eigen kracht nooit meer uit konden komen, nu niet en nooit niet. Het dieptepunt van onze evolutie was bereikt. En omdat wij in deze situatie enorm gemanipuleerd zijn door kwaadaardige krachten krijgen wij nu in deze tijd Goddelijke gereedschappen tot onze beschikking, zodat we ons heel snel kunnen bevrijden en in een hogere bewustzijnsstaat kunnen komen. Dit wordt ook wel de Verlossing genoemd, maar de Verlossing is niet iets wat je zomaar in de schoot geworpen krijgt, je moet er wel iets voor willen doen. De belangrijkste voorwaarde is dat je je werkelijk helemaal wil verbinden met de Bron, dat je je af gescheidenheid wil opheffen en weer Eén wil worden met het Goddelijk Licht. Daarom is het dagelijks uitspreken van die intentie zo belangrijk. En als voldoende mensen dit iedere dag doen, gaat de rest het op een gegeven moment ook doen en heeft het kwaad en de duisternis het nakijken.

Het is belangrijk dat heel veel mensen hiermee bereikt worden en daarom is het zo een simpele oefening. Het enige wat je hoeft te doen is minstens een keer per dag, maar liever vaker de intentie uit te spreken dat je al je lagere emoties en vibraties wil transformeren naar liefde en compassie en vergeving . Je maakt dan contact met de Goddelijke Matrix van Liefde in plaats van met de matrix van pijn en lijden. En daarmee verander je onze huidige matrix van binnenuit.
Tot slot: niet alle levensvormen op deze Aarde willen deelnemen aan het huidige proces van Ontwaken en Ascentie en zij kiezen ervoor om in de lagere vibraties te blijven. En ook die keuze wordt gerespecteerd. Daarom zullen er nog lange tijd twee matrixen naast elkaar blijven bestaan: een matrix van Liefde en Compassie en een matrix van dualiteit en duisternis. Maar de keuze is aan jou welke matrix je voedt en in stand houdt. En hoe beter je in contact staat met de Goddelijke matrix van Licht en Eenheid, hoe minder last je zult hebben van de matrix van duisternis. Want het Licht is sterker dan de duisternis; je kunt nu je werkelijkheid veranderen door bewust te werken met de matrix van LIEFDE.

Voor de gevorderden onder ons is er nog een andere oefening die nog veel dieper gaat:

Alle wanhoop, angst en lijden die wordt veroorzaakt door oorlog, honger en verdriet produceert een rauwe, elementale energie die door onze matrix golft. De wereldleiders gebruiken deze energie om hun machtsposities in stand te houden. Wij kunnen deze energie bij hen weghalen door deze te gebruiken voor een hoger doel. Je gaat in je meditatie naar alle mensen die lijden onder oorlog, pijn en honger, je voelt deze rauwe energie rondom hen en je vraagt hen: “ Mag ik deze energie gebruiken om dit kwaad te transformeren naar licht, liefde, compassie en vergeving.  Vaak zal je miljoenen mensen horen schreeuwen: Ja.  

 Op dat moment krijg je de beschikking over al die energie en visualiseer je de wereld van Liefde die we zou graag willen creëren. Je kunt dit ook met energieën uit het verleden doen: door bijvoorbeeld terug te gaan naar alle heksen die verbrand zijn, of alle Indianen die uitgeroeid zijn of alle Joden die vermoord zijn.
Je vraagt aan hen: “Can I use this energy to right the wrong?” En creëer dan een energie van Licht, Liefde, Compassie en Vergeving die al die mensen en onze hele planeet omhult.