The Vine of the Soul

Commando’s geven vanuit het Hoger Zelf

Sinds kort zijn wij er achter gekomen dat je commando’s kunt geven vanuit het Hoger Zelf en dat die commando’s moeten worden gehoorzaamd door alle wezens van ons Universum. Het Hoger Zelf is veel krachtiger dan de buitenaardsen die momenteel het Lagere Zelf bezetten.

MAAR, dit gaat alleen werken als er een direct een open verbinding is tussen jou en het Hoger Zelf. Als er iets tussen zit: demonen, Reptielen ,Greys, Archonten  dan gaat het niet werken. Het Hoger Zelf is onze Bron die ons leven kan besturen en onze realiteit kan creëren.

Wij hebben gezien dat in de oertijd het Hoger Zelf het commando centrum was van het Lager Zelf en dat is de fysieke manifestatie, je lichaam en het darbij behorende energie lichaam.  Het Hoger Zelf gaf toen alleen maar positieve commando’s zoals: in liefde en wijsheid nieuwe ervaringen opdoen, in liefde en wijsheid leren met elkaar en de natuur om te gaan, het ervaren van emoties, zoals geluk, extase, overvloed, inspiratie, creativiteit etc.

Dit is een hele tijd goed gegaan ,in  pre-Atlantis en Lemuria, maar dit werd opgemerkt door de negatieve buitenaardsen die een onderdeel zijn van het Universum van  De demiurg/Lucifer, Syrian Overlords, Annunaki, Reptielen,

Zij kwamen toen op de zeer kwaadaardige gedachte om ons Hoger Zelf uit te schakelen en zelf op de plaats van ons Hoger Zelf te gaan zitten. En dat is precies wat er gebeurd is. Technologisch zijn deze lieden veel verder ontwikkeld dan wij en zij zijn afkomstig uit een artificieel Universum.

Wij, de pre-Atlantis mens, zijn afkomstig uit het Oorspronkelijk Universum (Original Creation). Via technologie en artificiële creaties hebben zij de verbinding tussen ons Hoger en Lager Zelf volledig geblokkeerd en hebben zelf de plaats ingenomen van ons Hoger Zelf.

En zijn ons toen gaan aansturen met allerlei negatieve commando’s en programma’s: zoals lust naar macht, het recht van de sterkste, jezelf beter vinden dan een ander, ongelijkheid, haat, jaloezie, strijd willen voeren, woede, verdriet etc etc. Typisch de kenmerken van het artificiële Universum van de Demiurg en Lucifer (Archonten en alle anderen) die zelf in deze vibraties existeren. 

En dat is zoals de situatie nu al gedurende een zeer lange tijd is. Het is daarna nooit meer veranderd. Ons Hoger Zelf is ‘gehijacked’, hoe noem je dat?   Over genomen? Ontvoerd?  Uitgeschakeld!

David Icke noemt dit het fantoom-zelf (the phantom self) en dat is inderdaad wat het is. Wij zien in alle mensen op Aarde, dat een groot Reptiel de plaats van het Hoger Zelf heeft overgenomen en die energie bevindt zich ongeveer 50 cm boven je hoofd.  Wij schakelen die energie  eerst uit, voordat we gaan behandelen zoals bv Karmisch Lichaam verwijderen. Dit Reptiel is niet van het Oorspronkelijk Universum, het is een machine, een hele geavanceerde computer. En via deze machine, die weer verbonden is met de pijnappelklier en de implant in de nek, ontvangen alle mensen hun programmeringen en commando’s.  

 We zien ook dat in het hartcentrum zich een kleine vlam bevindt  en dat is de vonk van het Hoger Zelf die ons lichaam bezield. (gnositici noemen dat het geestvonkatoom). Deze vonk is afgesloten door een zwarte plaat en daarop bevinden zich nog een cluster met demonen (bewakers).

De vlam van het Hoger Zelf is dus goed dicht getimmerd door eerder genoemde figuren en dit kan via het Lager Zelf niet verbroken worden.

Maar wel door het Hoger Zelf. Om een lang verhaal kort te maken. Alle creaties van de buitenaardsen zijn artificieel, het zijn computer programma’s die uit geschakeld dienen te worden.

Als je dus een open verbinding met het Hoger Zelf wil krijgen, moet het eerste commando altijd zijn:

Op (datum)   geeft mijn Hoger Zelf het commando om alle energieën te verwijderen die het contact  tussen mij en mijn Hoger Zelf blokkeren. En dat is voor eeuwig en altijd.  

Dat moet je een paar keer doen, omdat er erg veel tussen zit. EN HET IS OOK HET EERSTE WAT JE ALTIJD MOET DOEN, VOORDAT JE KAN BEGINNEN MET COMMANDO’S GEVEN.  De Matrix zal iedere keer weer opnieuw proberen om iets tussen jou en het Hoger Zelf te plaatsen.

Voor meer informatie zie op You Tube laatste films op mijn kanaal:
 Hannah Klautz

I am One with my Higher Self en 

Why you need to stop MEDITATION

Beide films zijn in het Engels. Omdat ik een heel internationaal publiek ontvang uit alle landen van Europa is de voertaal in mijn healingwerk en ceremonies toch wel vaak in het Engels. Individuele sessie zijn altijd in het Nederlands of Engels. Nogmaals het ontbreekt mij echt aan de tijd om al mijn informatie zowel in het Engels als Nederlands te vertalen en in verschillende talen You Tube films te maken.